Olimpijski komitet BiH uputio je dopis prema svim medijima u vezi sa nastavkom kampanje “Sistemsko finansiranje vrhunskog sporta u BiH”, a Rukometni savez svakako podržava jednu ovakvu inicijativu te smo svakako uz Olimpijski komiteta BiH u jednom ovakvom sistemskom rješavanju ovog problema. U Bosni i Hercegovini je postala praksa da se reaktivno djeluje kada su u pitanju vrhunski sportski rezultati. Počnemo sa izgradnjom bazena nakon đto se ostvari vrhunski sportski rezultat, a Olimpijskih igara se sjetimo u onom momentu kada olimpijci ulaze u avion ukoliko su nekim čudom obezbijedili novčana sredstva za avio kartu i opremu. U skladu sa ovim ,,reaktivnim djelovanjem” sistemsko finansiranje vrhunskog sporta će se riješiti kada osvojimo olimpijsku medalju iii kada BiH bude šampion svijeta u fudbalu. I dan danas ostaje pitanje hoće li se sistemsko finansiranje ikada i riješiti. Ovakav odnos svih istanci sistema i politike na sceni je već preko 30 godina i do sada smo imali samo deklarativna izjašnjavanja o želji rješavanja tog problema. Jedina organizacija na državnom nivou koja permanentno skrbi o sportu i sportistima i u skladu sa svojim nebudžetskim mogućnostima radi na sistemskom finansiranju vrhunskog sporta je Olimpijski komitet BiH. S tim u vezi Olimpijski komitet BiH je krajem novembra 2022.g. organizovao ,,Okrugli sto” na temu ,,Sistemsko finansiranje sporta u BiH” na kojem su ucestvovali svi predstavnici sportskih strukovnih saveza BiH, najeminentniji sportisti i olimpijci, novinari, kao i vrlo rijetki resorni ministri nadleznih za sport (predstavnik Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, predstavnik Ministarstva kulture i sporta ZE-DO kantona), a iako su svi bili pozvani. Generalni zaključak ovog skupa je da je današnji model finansiranja odnosno nefinasiranja sporta stihijski, minimalan, bez valjanih kriterija i nadležnosti, te ne vodi napretku i ostvarenju vrhunskih rezultata, nego vodi nazatku i gašenju vrhunskog sporta BiH. Ovim načinom finansiranja i oni rijetki vrhunski rezultati na svjetskom i evropskom nivou koji su do sada ostvareni neće biti mogući u budućnosti, a najbolji sportisti će odlaziti u druge države. Pored generalnog zaključka, tu je još njih devet, a svi se odnose na sistemsko rješavanje finansiranja sporta i sportista u BiH, uz jasne korake i prijedloge. Učesnici ovog skupa su poručili čitavoj javnosti da je osnovna odgovornost za vrhunske sportske rezultate na licima i institucijama koji kreiraju, usvajaju i realiziraju budžete za vrhunski sport na svim nivoima, a posebno na državnom nivou. Olimpijska porodica, sportski strukovni savezi BiH predvođeni Olimpijskim komitetom BiH, pa i mi ispred Rukometnog saveza BiH očekujemo da sve relevantne institucije i nivoi vlasti podrže zahtjeve i poduzmu hitne mjere na izmjeni Zakona o sportu i kreiranju boljeg ambijenta za sport koji će konačno riješiti pitanje sistemskog finansiranja vrhunskog sporta Bosne i Hercegovine.

Other Articles

Translate »