O NAMA

ORGANAZACIONA STRUKTURA SAVEZA

IME I PREZIME FUNKCIJA
Branislav Stojkić PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ljubo Kokotović PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Faris Hebibović PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE
IME I PREZIME FUNKCIJA
Kenan Magoda PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vladimir Branković PODPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Slobodan Zadro DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Haris Galijašević ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Dario Pušić ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Darko Savić ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Nedjeljko Perišić ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Stevan Bekan ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Zoran Trlin ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Branko Vukojević ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Nedim Musić ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Emir Dautović ČLAN UPRAVNOG ODBORA
IME I PREZIME FUNKCIJA
Nedim Arnautović GENERALNI SEKRETAR
Nijazeta Husić TEHNIČKI SEKRETAR / ADMINISTRATIVNI RADNIK
Ognjen Radan TEHNIČKI SEKRETAR / ADMINISTRATIVNI RADNIK
IME I PREZIME FUNKCIJA
Alija Hasić KOMESAR PREMIJER LIGA – MUŠKARCI
Aleksandar Vrhovac KOMESAR PREMIJER LIGA – ŽENE
Zdenko Alpeza KOMESAR – KUP-a
Translate »