O NAMA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Branislav Stojkić

PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ljubo Kokotović

PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Faris Hebibović

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Kenan Magoda

PODPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Vladimir Branković

DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slobodan Zadro

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Haris Galijašević

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Nedjeljko Perišić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Branko Vukojević

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Dario Pušić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Stevan Bekan

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Nedim Musić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Darko Savić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Zoran Trlin

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Emir Dautović

GENERALNI SEKRETAR

Tarik Smajović

TEHNIČKI SEKRETAR / ADMINISTRATIVNI RADNIK

Nijazeta Husić

KOMESAR PREMIJER LIGA - MUŠKARCI

Alija Hasić

KOMESAR PREMIJER LIGA - ŽENE

Aleksandar Vrhovac

KOMESAR - KUP-a

Zdenko Alpeza