Na temelju čl. 25 i čl.26 Propozicija Kup takmičenja RS BiH za takmičarsku sezonu 2022/23,
Voditelj takmičenja raspisuje

JAVNI POZIV
Za organizaciju završnih turnira Kup takmičenja u ženskoj i muškoj konkurenciji

 1. Završni turniri Kup takmičenja će biti igrani u terminu 20/21.05. u ženskoj
  konkurenciji, te 27/28.05. 2023 god u muškoj konkurenciji.
 2. Klubovi i pravni subjekti zainteresirani za organizaciju završnih turnira su obvezni:
 • Osigurati sportsku dvoranu (dva dana) za odigravanje utakmica sa svim neophodnim
  organizacijskim i tehničkim preduvjetima.
 • Osigurati smještaj (hotel minimalne kategorije 3 zvjezdice) na bazi punog pansiona
  ekipama koje su se plasirale u finale, te obrok (dogovorno ovisno o terminima
  polufinalnih utakmica – ručak ili večera) za 22 osobe po svakoj ekipi.
 • Osigurati smještaj na bazi punog pansiona za sva službena lica ( tri sudačka para, tri
  delegata-kontrolora, Voditelj takmičenja)
 • Izvršiti financijske obveze za službena lica u skladu sa troškovnikom Premijer liga
 • Osigurati sljedeće nagrade : Pehar za pobjednika Kup-a, 26 medalja („zlatne“) za ekipu
  osvajača Kup-a i službena lica finalne utakmice, 22 medalja („srebrene)“ za poraženu
  ekipu finalne utakmice.
 1. Klubovi i pravni subjekti zainteresirani za organizaciju završnih turnira su u
  mogućnosti ponuditi i posebne nagrade ( novčane nagrade, sportska oprema , sportski
  rekviziti, posebni smještajni kapaciteti i sl), što će članovi UO RS BiH valorizirati
  prilikom donošenja Odluke o organizatorima završnih turnira.
 2. Javni poziv za sve zainteresirane klubove je otvoren do 25.04.2023 god do 15 h.
 3. Svi zainteresirani klubovi i pravni subjekti su svoju službenu prijavu, sa svim
  pojedinostima, dužni dostaviti u pisanoj formi (poštom ili elektronski scan dokumenta)
  na memorandumu kluba ili pravnog subjekta, sa pečatom i potpisom odgovorne osobe
  na sljedeću adresu : Rukometni savez BiH, WOG centar – Jošanička 55 / IV, 71320
  Vogošća, email: ruksavez@bih.net.ba.
 4. UO RS BiH će na temelju pristiglih ponuda izvršiti valorizaciju i donijeti Odluku o
  organizatorima završnih turnira.
 5. Rukometni savez BiH zadržava dio marketinških prava i prava na dodjelu TV
  prijenosa, što će eventualno biti definirano Ugovorom o organizaciji sa klubom ili
  pravnim subjektom kome bude dodijeljena organizacija završnog turnira Kup
  takmičenja.
 6. UO RS BiH će na temelju pristiglih ponuda izvršiti valorizaciju i donijeti Odluku o organizatorima završnih turnira.
 7. Rukometni savez BiH zadržava dio marketinških prava i prava na dodjelu TV
  prijenosa, što će eventualno biti definirano Ugovorom o organizaciji sa klubom ili
  pravnim subjektom kome bude dodijeljena organizacija završnog turnira Kup
  takmičenja.

Other Articles

Translate »