Na Ilidži je danas održana redovna Skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo krovne kuće bh. rukometa. Za predsjednika Skupštine izabran je Branko Stojkić, a potpredsjednici najveće instance bh. saveza su Ljubo Kokotović i Faris Hebibović.

Izabrani su i novi članovi Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, a to će u naredne četiri godine biti:

 • Kenan Magoda,
 • Haris Galijašević,
 • Emir Dautović,
 • Nedim Musić,
 • Dario Pušić,
 • Branko Vukojević, S
 • lobodan Zadro,
 • Zoran Trlin,
 • Darko Savić,
 • Vladimir Branković,
 • Stevan Bekan i
 • Nedjeljko Perišić.

Članovi predsjedništva Upravnog odbora RSBiH su Slobodan Zadro, Kenan Magoda i Vladimir Branković.

Svi prijedlozi sa dnevnog reda usvojeni su većinom glasova prisutnih delegata.

Other Articles

Translate »