Koristimo ovu priliku da Vas obavijestimo da je Rukometni Savez BiH sačinio Ugovor sa
Kompanijom BH Telecom čime će Premijer liga za rukometaše u sezoni 2022 – 2023 nositi naziv BH
TELECOM PREMIJER LIGA BiH. Shodno ovom Ugovoru, obaveza svakog kluba je:
• Prilikom slanja dopisa za utakmicu i sve drugo vezano za učešće u Premijer Ligi BiH,
koristiti obavezno (BH Telecom Premijer Liga BiH) – dokaz ovjeren i potpisan dopis
svakog Kluba koji se svakako mailom šalje i u kancelariju Saveza
• Omogućiti Kompaniji BH Telecom direktan TV prijenos utakmice na jednoj od svojih
platformi bh telecom
• Isticanje logotipa BH Telecom na kartama za sev utakmice u organizaciji učesnika BH
Telecom Premijer Lige BiH (dokaz: ovjerena ulaznica)
• Isticanje logotipa BH Telecom na svim plakatima kao najave za utakmice Premijer Lige
BiH (dokaz: ovjeren plakat)
• Spominjanje imena BH Telecom putem razglasa u dvorani za vrijeme svake utakmice u
okviru BH Telecom Premijer Lige BiH. Dokaz: ovjerena i potpisana izjava od strane
svakog Kluba
• Emitovanje radio jingl-a za vrijeme svake utakmice BH Telecom Premijer Lige BiH. Dokaz:
ovjerena i potpisana izjava od strane domaće ekipe
• Isticanje logotipa ili zastavice BH Telecom na zapisničkom stolu za vrijeme svake
utakmice BH Telecom Premijer Lige BiH. Dokaz: ovjerena fotografija sa jasno vidljivim
logotipom
• Isticanje logotipa BH Telecom na back drop banneru za vrijeme davanja izjava igrača a
poluvremenu i kraju utakmice
• Isticanje zastave sa logotipom BH Telecom za vrijeme svake utakmice BH Telecom
Premijer Lige BiH. Dokaz: ovjerena fotografija sa utakmice
• Distribucija reklamno – propagandnog materijala sa logotipom BH Telecom za vrijeme
svake utakmice BH Telecom Premijer Lige BiH. Dokaz: 2 puta svaka ekipa BH Telecom
Premijer Lige BiH. Ovjerena fotografija sa vidno istaknutom aktivnosti, odnosno da je bila
podjela materijala.
• Isticanje logotipa BH Telecom na dresovima svih ekipa učesnica BH Telecom Premijer Lige
BiH (na jedan od rukava na dresu). Dokaz: Ovjerena fotografija sa vidljivim datumom,
kao i elektronska verzija fotografije utakmica
• Isticanje ukupno 5 bannera BH Telecoma na svim utakmicama BH Telecom Premijer ige
(2 banera dimenzija 3×1 m i 3 bannera 5 x 1 m) nasuprot kamerama uz aut liniju i na
sredini igrališta. Ukoliko se za utakicu budu koristili led ekrani, sve ove usluge se prenose
i na led display-e. Dokaz: Ovjerena fotografija sa vidljivim datumom, kao i elektronska
verzija fotoarafije
• Isticanje logotipa BH Telecom na press bannerima svih učesnika BH Telecom Premijer
Lige BiH

• Isticanje 3 zastavice sa logotipom BH Telecom za vrijeme svih press konferencija Klubova
učesnika BH Telecom Premijer Lige BiH. Dokaz: ovjerene fotografija sa vidljivim datumom
izvršenja usluge
• Pravo BH Telecoma da tokom trajanja ugovora koristi foto i video materijal Premier lige
BiH u svoje poslovne svrhe – (BH Telecom će odrediti format fotografija i video materijala,
a obaveza Klubova je da dostave fotografije i video materijal na zahtjev BH Telecoma)
Dokaz: lzjava da BH Telecom zadržava pravo korištenja foto i video materijala BH
Telecom Premijer lige BiH u svoje poslovne svrhe.
• Simanje kratikih videa za društvene mreze od strane igrača i stručnog štaba klubova u
svrhu promocije putem društvenih mreža (Obaveza saveza je snimanje videa i postavka
istih na društvene mreze uz tagovanje BH Telecoma) Npr. video kao najava utakmice
Dokaz: Ovieren print screen najave
Ovim Vas obavještavamo i da će, u slučaju ispunjenja gore navedenih obaveza do
kraja kaledarske 2022. godine, Rukometni Savez izvršiti povrat kotizacije svim Klubovima
učesnicima BH Telecom Premijer Lige BiH. Reklamni materijal, banneri za utakmicu,
reklamni fly-eri i logo obezbjeđuje BH Telecom, dok postavljanje, fotografisanje, snimanje
i izradu logotipa snosi Klub.
Želimo napomenuti da kancelarija Rukometnog Saveza BiH u potpunosti stoji na
raspolaganju svakom Klubu za najmanju nejasnoću po pitanju svake od gore navedenih
stavki kako bismo zajedničkim snagama iznijeli ovaj projekat i vratili rukomet u BiH tamo
gdje mu je mjesto a to je da smo jedan od najuspješnijih i najtrofejnijih klupskih sportova
u BiH

Other Articles

Translate »